Tomografia komputerowa 3D

Pax-i3D Green posiada szeroki zakres pola obrazowania:

  • 5×5,
  • 5×8,
  • 8×8,
  • 9×12,
  • 15×15.

Optymalne pole widzenia dopasowane jest do potrzeb diagnostycznych z dalszą redukcją dawki dla pacjenta.

Takie rozwiązanie daje możliwość precyzyjnego doboru pola, który dostarczy właściwych informacji diagnostycznych wybranego odcinka anatomicznego.

Obrazy 5x5cm mogą zwiększyć dokładność diagnozy przy leczeniu endodontycznym. Pozwolą ocenić drożność kanałów, ich lokalizacje, a także ich kształt – co jest niemożliwe do zobaczenia za pomocą zwykłego obrazu 2D.

Zdjęcia 5x8cm pozwolą na uzyskanie bardziej rozszerzonych informacji na temat żuchwy i szczęki. Zdjęcie to pozwoli ocenić nerw żuchwy, otwór bródkowy i zatokę szczękową.

Zdjęcia 8x8cm umożliwią pełną diagnozę i plan leczenia zarówno żuchwy, jak i szczęki podczas jednego skanu.

Jest to przydatne dla kompleksowego zabiegu implantacji, jak i diagnostykę prawego lub lewego stawu skroniowo-żuchwowego.

Obrazy 9x12cm są idealne do zobrazowania obu łuków zębowych, szczególnie pod kątem trzecich trzonowców, implantów oraz szablonów chirurgicznych

Skany 15x15cm zapewniają optymalne informacje do diagnozy całego łuku zębowego i stawów skroniowo-żuchwowych. Dodatkowo umożliwiają planowanie zabiegów implantologicznych i rekonstrukcji twarzowej.

Badanie 3D wykonywane jest w:

  • Implantologii – umożliwia precyzyjne planowanie zabiegu, ocenę ilości kości i położenia kluczowych struktur takich jak: nerw zębodołowy, czy dno zatoki szczękowej.

Pozwala na skrócenie czasu zabiegu i zmniejszenie dolegliwości.

  • Chirurgii – pozwala na ocenę lokalizacji zębów zatrzymanych, struktur anatomicznych, czy zidentyfikowanie zmian chorobowych.
  • Endodoncji – pomaga w odszukiwaniu dodatkowych kanałów, perforacji, czy złamanych narzędzi.
  • Periodontologii – w leczeniu chorób przyzębia lokalizuje uszkodzenia kości i pomaga planować zabiegi regeneracyjne.
  • Ortodoncji – ułatwia wykrywanie stanów zapalnych oraz wad zgryzu, pozwala na precyzyjne planowanie leczenia oraz kontrole jego przebiegu.