Z pochodzenia jestem
Syryjczykiem, choć moja
kariera przebiegała głównie
przez inne kraje. W 1991 roku
ukończyłem studia
stomatologiczne w Instytucie
Stomatologicznym w Moskwie.

Czytaj dalej   

Bogate doświadczenie
w branży stomatologicznej
jako specjalista ds.
administracji, szeroko
pojętego marketingu
i zarządzania, a także
jako fachowiec ds. HR
i PR.

Czytaj dalej   

Z zawodem higienistki
stomatologicznej związana
od 2013r.
Absolwentka Uniwersytetu
Rzeszowskiego na którym
zdobyła tytuł mgr Turystyki
i Rekreacji.

Czytaj dalej   

Ukończyła Medyczne
Studium w roku 2009
i od tego czasu pracuje
w zawodzie. Jest także
absolwentką Uniwersytetu
Rzeszowskiego

Czytaj dalej   

Absolwentka Medycznej
Szkoły Policealnej
w Rzeszowie.
Od września 2012 roku
pracuje na stanowisku
Technik elektroradiolog.

Czytaj dalej   

Absolwentka Medyczno-
Społecznego Centrum
Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w
Rzeszowie. Od 2015 roku
pracuje jako Technik
elektroradiolog.

Czytaj dalej