Analiza cefalometryczna

Co to jest?

Analiza cefalometryczna jest specjalistycznym badaniem przeprowadzanym na podstawie prawidłowo wykonanego zdjęcia cefalometrycznego (telebocznego).

Na czym polega?

Polega ona na naniesieniu na zdjęcie rentgenowskie punktów kostnych i skórnych, wykreśleniu indywidualnych linii oraz kątów, co pozwala na precyzyjne określenie wady zgryzowej oraz kostnej u pacjenta.

W naszej ofercie jest wykonywanie analiz cefalometrycznych opartych na analizach:

  • Bjorka.
  • Jarabaka.
  • Steinera.
  • Rickettsa.
  • Schwartza i wiele innych.

Analizy wykonywane są za pomocą specjalnych programów komputerowych pozwalających na bardzo dokładną ocenę przypadku, dzięki kilkoma ogólnie na świecie przyjętymi metodami i porówaniu ich wyników oraz przewidywać co do wyników leczenia.

Na tej podstawie lekarz ortodonta podejmuje decyzję co do planu leczenia (wyborze aparatu, a także przewidywany czas leczenia).